พันเอก บัญชา หะรินเดช
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ฯ

พันเอก สุพัฒน์ กลิ่นชาติ
รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ฯ

วีดีโอแนะนำหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16

กิจกรรมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16

  • เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

    เมื่อ 28 ก.ค.62 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย ผบ.นพค.16 สนภ.1 นทพ. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

  • จิตอาสา พัฒนาลำน้ำ คูคลอง

    เมื่อ 20 ก.ค.62 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พ.อ.บัญชา หะรินเดช ผบ.นพค.16 สนภ.1 นทพ. นำกำลังพลจิตอาสา จำนวน 60 นาย พร้อม รยบ.เทท้าย จำนวน 2 คัน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “จิตอาสา พัฒนาลำน้ำ คูคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือ 10 (คลองแสนพญาโศก) ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พ.ช. โดยมี นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน