พันเอก บัญชา หะรินเดช
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ฯ

พันเอก สุพัฒน์ กลิ่นชาติ
รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ฯ

วีดีโอแนะนำหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16

กิจกรรมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16

  • ให้ความช่วยเหลือ นางสมปอง กอข้าวกลาง

    เมื่อ 8 ม.ค.62 กองบัญชาการกองทัพไทย(หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พ.อ.บัญชา หะรินเดช ผบ.นพค.16 สนภ.1 นทพ. พร้อมผู้นำชุมชน ได้เข้าเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือ นางสมปอง กอข้าวกลาง ราษฏรบ้านเลขที่ 77 บ.คลองปลาหมอ ม.5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จว.พ.ช. ราษฏรที่ได้เข้าร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือต่อศูนย์ดำรงธรรม อ.ชนแดน กรณีความเดือดร้อนในเรื่องตนเองสุขภาพไม่ดี ต้องดูแลบุตรพิการทุพพลภาพ และความเป็นอยู่ยากจน โดยหน่วยได้เข้าทำการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตามนโยบาย ผบ.นทพ. ที่ว่า "ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของเรา" โดยหน่วยได้ทำการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น พันธุ์ไก่ไข่ ปลากินพืช เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เป็นต้น

  • แข่งขันกีฬาภายในเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี

    เมื่อ 26 ธ.ค.61 กองบัญชาการกองทัพไทย(หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พ.อ.บัญชา หะรินเดช ผบ.นพค.16 สนภ.1 นทพ. นำกำลังพลร่วมแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พ.ช.