พันเอก โสภณ ศรีมงคล
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ฯ

พันเอก สุพัฒน์ กลิ่นชาติ
รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ฯ

วีดีโอแนะนำหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16

กิจกรรมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16

  • ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    เมื่อ 26 มิ.ย.61 กองบัญชาการกองทัพไทย ( หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ) โดย ผบ.นพค.16 สนภ.1 นทพ. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรการดำเนินโครงการตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ค่ายพ่อขุนผาเมือง ในวันจันทร์ที่ 13 ส.ค.61 ณ ห้องประชุม บก.พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยมี พล.ต.ฉกาจ ประสงค์ (หัวหน้าคณะ) กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธาน

  • สภากาแฟ ประจำเดือน มิ.ย.61

    เมื่อ 26 มิ.ย.61 กองบัญชาการกองทัพไทย ( หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ) โดย นพค.16 สนภ.1 นทพ. ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างส่วนราชการ ประจำเดือน มิ.ย.61 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพ ณ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน